JR Soft s.r.o.
 
Úvod » Reklamní grafika » Tiskoviny » Grafické návrhy a realizace

Tiskoviny

Grafické návrhy a realizace

Kvalitní grafický návrh s přihlédnutím k účelu (propagační, informační, estetický), umístění (interiér, exteriér) a podoby (vizitka, leták, brožura, katalog, bilboard, reklamní předmět) spolu s vysoce kvalitní realizací tvoří základ úspěchu výsledného produktu.

Grafický návrh

Je prvním krokem ke kvalitnímu výsledku. Vzniká vždy ve spolupráci se zákazníkem – cílovým uživatelem. Firmě JR Soft velice záleží na názoru zákazníka a jeho ztotožnění se s výsledkem neboť i on je jeho součástí a i on bude v konečném důsledku jeho propagátorem.

Grafický návrh je obvykle dlouhodobý proces, kdy se grafik snaží vžít do role výsledku. Nevzniká překotně, ale postupnými k cíli vedoucími kroky. Pak má grafický návrh hlavu a patu a je tím pádem lehce srozumitelný pro cílovou skupinu jež má oslovit.

Tisk

Kvalitní předtisková příprava a pečlivě schválený nátisk je nedílnou součástí kvalitního tisku.

Firma JR Soft si velice zakládá na těchto zásadách, které v konečném důsledku vedou k úspěšnému výsledku. Opět zde klademe důraz na spolupráci se zákazníkem. Z toho vyplývá, že zákazník je nedílnou součástí celého procesu a tím se de facto stává spoluautorem výsledného díla.

Výsledek

Dle výše uvedených zásad vám navrhneme:

 • logo a logotypy
 • firemní maskoty
 • kresby
 • fotografie
 • vizitky
 • brožury
 • časopisy
 • pozvánky
 • svatební oznámení
 • formuláře
 • katalogy
 • jídelní lístky

a další propagační či čistě designové tiskoviny a předměty.

Doprava

Doprava až k zákazníkovi je zajišťována jak vlastní dopravou, tak smluvními partnery s řad dopravních společností.


 
 
 
 
 

JR Soft s.r.o.

Těšínská 1509/64

746 01   OPAVA

Tel./fax: 553 734 393

e-mail:  info@jrsoft.cz

 

©2012 JR Soft s.r.o.